Nyheter

Vad innebär GDPR för svensk lag – Regeringens utredning presenteras idag!

Efter att den Europeiska kommissionen beslutade om en ny dataskyddsförordning, GDPR, tillsatte den svenska regeringen en utredning om hur den svenska lagstiftningen ska anpassas till GDPR. Denna utredning presenteras idag den 12 Maj.

Hur kan GDPR komma att påverka svensk lagstiftning?

GDPR innebär att alla medlemsstater måste se över sina egna lagar, då det kan finnas nationella lagar som kan krocka med artiklarna i GDPR.

Syftet med utredningen har varit att undersöka vilka sorts föreskrifter och bestämmelser som GDPR kommer att kräva i Sverige, och vilka kompletterande bestämmelser som kan komma att införas. Man vill säkerställa att det finns en välbalanserad nationell reglering som ett komplement till GDPR. Några frågor som man specifikt har tittat på är samtycke från barn, behandling av personnummer och frågan om administrativa sanktioner.

Vi hoppas att regeringens utredning kan ge lite mer klarhet över hur svenska föreskrifter och bestämmelser kommer att kompletteras. Detta kommer att ge organisationer bättre förutsättningar i anpassningsarbetet till GDPR, som träder i kraft den 25 Maj 2018.

Vad är GDPR – och vad innebär den?

GDPR är en förordning om dataskydd och behandling av personuppgifter som kommer att gälla för hela EU/EES. Detta innebär att den kommer att ersätta den nuvarande svenska personuppgiftslagen.

GDPR innebär främst att individen kommer att ha större makt över hur sina personuppgifter används. Bland annat kommer samtycke att krävas i en större utsträckning än tidigare, informationskravet blir hårdare, och ’’rätten att bli glömd’’ blir till lag. Förordningen påverkar hur organisationer får hantera olika typer av personuppgifter, och det kommer att ställas högre krav på dokumentation, analyser och rutiner.

Varför den Europeiska kommissionen har beslutat att införa GDPR är för att förordningen ska reflektera det moderna samhället, och att skillnaderna i behandling av personuppgifter blir mindre bland medlemsstater. Dessutom innebär en gemensam förordning att företag som är verksamma i flera EU-länder i princip behöver förhålla sig till en lag, med några få anpassningsmöjligheter för medlemsländerna.

24 Solutions kan hjälpa din organisation i anpassningsarbetet till GDPR. Vi erbjuder workshops och utbildningar för organisationer och Dataskyddsombud.

  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com