Nyheter

Turkiska ICT Media intervjuar 24 Solutions

I novembernumret av ICT Media Magazine (Information and Communication Technologies Magazine) fokuserar tidningen på ämnet “Informationssäkerhet och skydd av personuppgifter”. 24 Solutions ansvarige i Turkiet, Emrah Elmas intervjuades och kunde dela med sig av det svenska perspektivet och erfarenheterna gällande Personuppgiftslagen (PUL) som vi ju införde redan så tidigt som 1995. Han diskuterade även hur den nya EU-lagstiftningen (General Data Protection Regulation) kommer att ytterligare stärka varje individs rätt till hens uppgifter. Den nya lagen i Turkiet har fått vissa kommentarer gällande sin omfattning, till vilket 24 Solutions intervjuas i ICT Media MagazineEmrahs svar var:

“24 Solutions erfarenheter från sitt arbete i olika länder som konsekvent handlat om regelefterlevnad, inte minst gällande person- och med kreditkortsuppgifter, är att lagstiftning kan bli för tekniskt detaljerad vilket kan lämna den sårbar, dvs. lagen hänger inte med den tekniska utvecklingen. Det är viktigt att lag formuleras generiskt för att fånga essensen av informationssäkerhet, snarare än att den fastnar i detaljer. Målet för alla lagar runt informationssäkerheten bör vara att organisationer ska omfamna säkerhet och passa på att öka värdet på sina tjänster snarare än att bara se det som ett måste. Bra säkerhet ger en bra affär helt enkelt.”

  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com