Nyheter

Summering från Digital & Payment Summit 2017

Den 14 juni ägde Digital & Payment Summit rum på LUISS Guido Carli Universitetet i Rom, Italien. Det är en årlig konferens med fokus på den globala digitala ekonomiska situationen. I årets summit medverkade 75 talare i nio olika diskussioner, som alla fokuserade på olika aspekter av digitaliseringens påverkan på betalindustrin. 24 Solutions egen Senior Security Specialist och Lead QSA, Cristiano Iarusci var en av talarna, och han diskuterade ämnet ’’Hur teknik förändrar konsumenters vanor…men hur blir det med reglerna?’’ Nedan finns ett utdrag ur hans tal:

Cristiano Iarsusci presenterar på Digital & Payment summit

 

“Den stora förändringen som infördes i och med digitalisering skapar utan tvekan möjligheter för alla intressenter inom betalningsindustrin. En sådan förändring är emellertid inte gratis, och det för med sig nya utmaningar, speciellt när det gäller säkerhet. Så sant som att kända 20-talets brottslingar som Willie Sutton brukade motivera sina bankrån med ’’det är där pengarna finns’’, så gäller samma motivation för cyberkriminella – i dagens digitaliserade samhälle är alla företag naturliga mål för kriminella. Därför är det nödvändigt att lämpliga säkerhetsstandarder följs – såsom PCI DSS – så att bedrägeriförsök bekämpas effektivt, och så att konsumenternas känsliga uppgifter skyddas. Med säkerhet kan det inte uppstå några faktiska störningar i branschen.’’

 

Konferensen, organiserad av AIIP (Italienska föreningen för finansiella institutioner) under EU: s beskydd – är en av de viktigaste händelserna i Italien som fokuserar på det globala digitala ekonomiscenariot. Årets evenemang lockade över 700 intressenter, inklusive journalister, nystartade företag, VD, politiker och banker.

Ett av huvudbudskapen som vi kan ta med oss från Digital & Payment Summit är att ett gott samarbete mellan nyckelaktörer och myndigheter – dvs. politik, banksektor och företag (men också universiteten!) – är helt avgörande för att skapa ett välgrundat globalt betalningssystem i den digitala eran som vi lever i.

 

  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com