Hälsa / Sjukvård

Har du hårda krav på lagring av patientdata?

Inom hälsa och sjukvård ställs det höga krav på sekretess och konfidentialitet. Det får helt enkelt inte finnas felmarginaler när det handlar om personers liv och hälsa. Därför har både privata och offentliga sjukvårdsorganisationer många regelverk att efterfölja. Det gör att det ställs höga krav på att IT-infrastrukturen alltid ska vara tillgänglig och att all data hanteras med högsta säkerhet.

Sänk kostnader och öka effektiviteten

Idag ser man en intensifiering i sökandet efter ökad effektivitet och lägre kostnader inom sjukvården, vilket har varit en följd av att sjukvården till en allt högre grad blir privatiserad. Men, det får inte innebära att man ger avkall på säkerhet och tillgänglighet. 24 Solutions erbjuder IT-drift, hantering av infrastruktur och andra hosting- och konsulttjänster för att säkerställa att din data lagras så säkert som möjligt. När du låter IT-experter ta hand om din IT ökas oftast effektiviteten och kostnader sjunker.

Vi hjälper dig följa regelverken

24 Solutions erbjuder IT-tjänster som är behjälpliga med dagens utmaningar inom sjukvården idag. Låt vår hög-tillgängliga, säkra infrastruktur skydda din data, om det så är patientjournaler eller läkemedelsspecifikationer, och våra IT-experter ta hand om dina system för optimal drift – både gällande kostnad och effektivitet. Låt 24 Solutions tillhandahålla lösningar som ser till att du följer alla regelverk och så att du kan vara proaktiv och kan bemöta ständigt föränderliga krav.

Vi hjälper dig följa regelverken

24 Solutions har lång erfarenhet av arbete inom hälsa och sjukvård, och är leverantör till ett av Sveriges största läkemedelsföretag vars infrastruktur vi hanterar i våra datacenter. 24 Solutions valdes för vår förmåga att säkerställa hög säkerhet och tillgänglighet, någonting som är kritiskt inom läkemedelsbranschen. En bransch som har höga krav på att följa olika nationella och internationella säkerhetsförordningar, exempelvis HIPAA i USA.

Vill du veta mer om Hälsa / Sjukvård?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com