e-Handel

Är hög tillgänglighet ett måste för din e-handelslösning?

Att skapa och utforma en framgångsrik online-verksamhet är svårt som det är. Att sedan skapa en positiv onlineupplevelse kräver en mångfacetterad strategi. Genom att låta en tredje parts tjänsteleverantör tillhandahålla infrastruktur och säkerhet, kan du fokusera på din kärnverksamhet istället för att oroa dig för säkerhet, infrastruktur och IT-drift.

Optimal IT-miljö anpassad efter dina behov

24 Solutions kan erbjuda hög tillgänglighet, bra service och förstklassig säkerhet. Med vår PCI DSS-miljö, vare sig det är ett krav eller inte för just din organisation, kan vi garantera optimerade servrar med hög säkerhet. Istället för att drifta din online-butik i gör-det-själv moln där du måste göra allt arbete själv utan någon central hantering, kan vi konfigurera en optimal IT-miljö som är anpassad efter dina specifika behov, stora som små i en managed miljö.

Säkerställ hög prestanda i realtid

Det ställs många krav på lösningar inom e-handel. Upptid och hög tillgänglighet är ett måste för de flesta av våra kunder. Inom e-handel är det även viktigt att kunna hantera hög belastning, då det kan vara tusentals besökare samtidigt och därmed en hel del transaktioner. Inom e-handel är även lagerhantering en central del. Detta betyder att all data alltid måste vara aktuell, så att allt kan ske i realtid och användaren inte ser en cachad version av hemsidan.

24 Solutions erbjuder tjänster inom datalagring och hantering, säkerhet och skydd, och andra hosting och konsulttjänster. Vi kan säkerställa låga svarstider och hög prestanda i realtid för aktörer verksamma inom e-handel.

Vår erfarenhet inom e-handel

24 Solutions har varit det självklara valet för våra kunder inom e-handel på grund av vår breda och djupa kunskap inom IT-drift, säkerhet och compliance, och vår förmåga att leverera lösningar som möter kundernas specifika krav på hög tillgänglighet, hög prestanda, och låga svarstider.

Våra kunder inom e-handel omfattar både onlinebutiker och leverantörer av affärssystem för vilka vi har satt upp optimerade och högpresterande servar. 24 Solutions kan leverera tjänster på servernivå, men hanterar även infrastrukturer för databasstrukturer, och kan erbjuda en redundant miljö för att säkerställa hög säkerhet och katastrofskydd. Det är inte ovanligt att vi agerar partner med kunder och tillsammans jobbar för att förbättra även deras interna processer.

Vill du veta mer om e-Handel?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com