Betal / FinTech

Är dina transaktioner skyddade till 100%?

24 Solutions är experter inom infrastruktur och IT-säkerhet. Vi erbjuder de IT-tjänster som krävs för att verka inom FinTech, betal- och finansbranschen. Vi skyddar miljontals transaktioner årligen så att de företag vi jobbar med ska vara säkra från attacker. Den största utmaningen inom branschen är säkerhet. Ett grundläggande krav för att det ska flyta på utan problem är att kortinnehavarens information hålls hemlig.

Kreditkortsdata målet, men ibland även annan känslig data

Oavsett om sekretess av data är ett måste för din organisation är det alltid bästa praxis. I de flesta cyberattackerna mot privata företag är man ute efter kreditkortsinnehavares uppgifter, men det kan även handla om t ex personnummer, adresser och patientuppgifter.

Sekretess är nyckeln

Sekretess är nyckeln till informationssäkerhet och en grundpelare för IT-säkerheten i en organisation. Sekretess ska kombineras med integritet och tillgänglighet – de tre begreppen inom CIA (confidentiality, integrity och availability) – för garanterad säkerhet och hög prestanda.

Vi kan skydda både data och transaktioner

24 Solutions kan leverera de IT-säkerhetstjänster som krävs för att skydda transaktioner och säkra data från nyfikna ögon. Vi jobbar med några av Sveriges mest välkända aktörer inom FinTech, betalning och finansbranschen. För dem har 24 Solutions varit det naturliga valet för att vi har den högsta nivån av säkerhet tillgänglig med vår PCI DSS-certifiering. För våra kunder inom FinTech, betal- och finansbranschen kan vi hjälpa dem att uppfylla PCI-kraven, och vi erbjuder även olika ansvarsnivåer beroende på deras behov. Vi genomför log reviews vilket innebär att vi kollar loggar dagligen. Vi kan även genomföra skanningar kvartalsvis och utföra PCI- audits för att utvärdera din organisations PCI DSS-compliance.

Specialister inom PCI DSS

Vi är specialister inom säkerhet och kan skydda dina kunders kreditkortdata från potentiella hot och intrång. Med en PCI DSS-certifierad plattform och lång erfarenhet inom informationssäkerhetsfrågor, har vi en expertis inom PCI DSS och compliance som är svår att slå. 24 Solutions kan fungera som en central kontaktpunkt, och hjälpa dig uppnå och bibehålla efterlevnad till PCI DSS.

Vill du veta mer om Betal / FinTech?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com