Nyheter

Pressmeddelande: Samarbete med LegalWorks runt GDPR

Samarbete med LegalWorks stärker 24 Solutions erbjudande inom GDPR

24 Solutions, en av Sveriges ledande leverantörer av datahantering med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och compliance, har inlett ett samarbete med LegalWorks, den ledande alternativa leverantören av affärsjuridisk expertis med data privacy och compliance som några av sina fokusområden. Samarbetet innebär att 24 Solutions nu kan erbjuda ett komplett rådgivnings- och tjänstepaket till företag som hanterar någon form av personuppgifter, inför omställningen till EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. 

Genom att kombinera 24 Solutions kompetens inom IT-säkerhet och privacy by design med LegalWorks juridiska kompetens inom data privacy och compliance kan företagen hjälpa sina kunder från första insikten om behov till en fullständig implementering av de nya lagkraven genom hela verksamheten.

– Det nya samarbetet med LegalWorks gör 24 Solutions till en one stop shop när det gäller anpassning till GDPR-lagstiftningen. Det finns många aktörer, både inom IT och juridik, som är aktiva nu och vill sälja sina tjänster inom området, helt utan samordning. Vi är experter på hur man designar och hanterar säkra IT-system för känslig och affärskritiskt data. LegalWorks är experter på juridiken kring den nya lagstiftningen och har dessutom ett praktiskt fokus. Genom detta partnerskap som kombinerar teknik och juridik kommer vi att kunna förenkla anpassningen till GDPR och skapa mervärde för våra kunder, säger Pelle Nilsson, CIO på 24 Solutions.

För företag som hanterar någon typ av personuppgifter i flera system kan arbetet för att uppfylla de nya kraven vara omfattande eftersom både juridiska tillämpningar och IT-system och –processer måste ses över. 24 Solutions och LegalWorks erbjuder nu befintliga och nya kunder effektiva, integrerade och framtidssäkrade lösningar inför införandet av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Från tidig rådgivning och identifiering av behov till skräddarsydda tjänster inom IT, processer och dokumentation som gör att företaget lever upp till GDPR:s högt ställda krav.

– Förutom juridisk expertis inom GDPR och compliance har LegalWorks jurister erfarenhet från att arbeta på företagens insida som bolagsjurister. Vi vet hur viktigt det är att juridiken fungerar i praktiken. Genom att kombinera det med IT-kompetensen inom 24 Solutions kommer vi bättre kunna hjälpa företag att hitta praktiska och kostnadseffektiva lösningar på de utmaningar som många företag står inför på dataskyddsområdet, säger Axel Tandberg, Senior Advisor på LegalWorks.

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, GDPR, börjar gälla i maj 2018 och ersätter då Personuppgiftslagen. GDPR innebär ett markant skifte i synen på personuppgifter och ställer helt nya krav på alla företag som behandlar någon typ av personuppgifter i något led. Avvikelser från kraven i GDPR kan straffas med vite på upp till 4 procent av företagets globala omsättning eller 20 miljoner Euro.

Vill du prata med oss:

Pelle Nilsson, CIO 24 SolutionsPelle Nilsson är Chief Information Officer på 24 Solutions. Pelle har arbetat med olika typer av konsulting och drift sedan 1994 för såväl privata som offentliga kunder, med olika nivåer av compliance-krav, vilket gett honom en gedigen teknisk erfarenhet och en förståelse för alla olika delar av en tjänsteleverans.

Pelle når du via mail: pelle.nilsson@24solutions.com

 

Axel Tandberg är jurist på LegalWorksAxel Tandberg, jurist på LegalWorks, är en av Sveriges ledande experter på personuppgifts- och dataskyddsfrågor. Axel har varit verksam inom dataskydd och marknadsrätt sedan 2000, först som lobbyist i Bryssel och därefter förbundsjurist för SWEDMA, svensk datadriven marknadsförings bransch- och intresseorganisation.

Axel når du via email: axel.tandberg@legalworks.se

 

  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com