Vår Compliance

PCI DSS 3.1PCI DSS efterlevnad certifiering

PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är säkerhetsregler för drift och förvaltning av IT-system som hanterar kreditkortsuppgifter. Security Standards Council (SSC) har certifierat 24 Solutions som en PCI DSS (3.1) nivå 1 leverantör och vår tekniska plattform möter kraven för PCI DSS nivå 1. Vi var första företaget i Sverige att uppnå den certifieringen, vilket vi gjorde redan 2010.

ISO 14001 certifiering ISO 14001

ISO 14001 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som integreras i den befintliga verksamheten. Miljölednings-systemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

ISO 9001 certifierade ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. ISO 9001 innefattar bland annat ledarskap, kundfokus, process inriktning, medarbetarnas engagemang och en modell för införande av ständiga förbättringar.

ISO 27001 certifieradeISO 27001

ISO 27001 anger de krav som ska följas för att införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem inom informationssäkerhet. Ett ledningssystem som ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.

Kreditbetyg

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.Vår kreditvärdering enligt Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete.
Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

Vill du veta mer om Vår Compliance?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com