Om oss

Vill du ha en leverantör som prioriterar säkerhet, compliance och tillgänglighet?

24 Solutions är den säkraste leverantören av molntjänster i Norden. Vi är specialister inom säkerhet, hög tillgänglighet och compliance. Våra lösningar levererar funktioner som lagrar, skyddar och hanterar våra kunders data dygnet runt, året om med högsta säkerhet i våra datacenter eller i molnet. 24 Solutions innehar certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, samt PCI DSS sedan 2010. Certifieringen enligt PCI DSS innebär att vi är får hantera betal- och kreditkortsdata.

Skyddar miljontals transaktioner

24 Solutions skyddar miljontals transaktioner årligen. Bland våra kunder finns några av Sveriges största aktörer inom betalningsbranschen, e-Handel, FinTech, transport, logistik och läkemedelsindustrin. De förlitar sig på att deras data är säkrat och att deras IT-verksamhet alltid är igång så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Företagshistorik

24 Solutions grundades 2001. Vårt fokus från dag ett – och fortfarande det som gäller – är att tillhandahålla IT-drift med hög tillgänglighet och säkerhet. I början erbjöd 24 Solutions hårdvara, mjukvara, konsulttjänster och backup-stöd för helhetslösningar med hög tillgänglighet. Under första tiden var målgruppen finansindustrin och snart hade vi de 5 största bankerna i Sverige som kunder för vilka vi tillhandahöll kontinuerligt IT-stöd.

Som våra kunder önskade

Några år senare efterfrågade flera kunder att 24 Solutions skulle bygga sina egna datacenter för att skapa en säker IT-miljö enligt ’best-practice’. För att bemöta efterfrågan byggde vi ett datacenter som gjorde det möjligt att erbjuda en mer kostnadseffektiv och bättre lösning till våra kunder.

Två redundanta datacenter

24 Solutions växte och kapaciteten räckte inte till. Vi fick öppnad två nya, redundanta datacenter som agerar operativ backup åt varandra. 2010 blev vi det första företaget i Sverige att uppnå PCI DSS-certifiering av vår miljö. Med den certifieringen kan vi hantera våra kunders krav på compliance vid hantering av kreditkorts-data för transaktioner online.

2014 strukturerade vi om företaget för att fokusera 100% på IT-drift för att bli den säkraste leverantören av molntjänster i Norden.

Vill du veta mer om Om oss?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com