Nyheter

Nyanställd med säkerhetsfokus

Vi hälsar Jonas Gharanfoli hjärtligt välkommen till 24 Solutions!

Jonas Gharanfoli

Jonas ‘hittade’ till oss via sitt examensarbete som handlade om PCI DSS och fokuserade på tillämpningen av regelverket. Det var hans professor på Stockholms Universitet som tipsade om att titta på säkerheten med kreditkortsbetalningar då det finns ett behov av forskning på grund av den växande digitaliseringen av betalningar. Jonas valde att forska om PCI DSS och intervjuade bland annat en QSA hos 24 Solutions under sin datainsamling. Nu har Jonas en examen i data- och systemvetenskap från Stockholms Universitet och har även studerat företagsekonomi och matematik. På fritiden gillar han att hålla på med tävlingsinriktade spel och sporter, så alla är välkomna att utmana honom på schack eller badminton.

  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com