Backup

Vill du kunna återskapa din IT-miljö om den försvann?

Säkerhetskopiering av viktig data är ett sätt att skydda en organisation från dataförlust. Många företag har krav på sig att utföra regelbunden säkerhetskopiering för att uppnå och bibehålla säkerhetsstandarder. För det andra är det helt enkelt bra praxis. Men, alla organisationer kan dra nytta av säkerhetskopiering även om det bara är för att veta att man kan återställa förlorad data om det en dag skulle vara nödvändigt.

Skräddarsydda backup-tjänster

24 Solutions erbjuder backup-tjänster som skräddarsys efter den typ av data du vill skydda och hur du behöver tillgång till den för att begränsa den negativa effekten en förlust av data kan ha på din organisation. Genom att automatiskt skapa kopior av din IT-miljö kan vi minimera ett driftstopp av din IT-miljö och snabbt återställa dina affärskritiska funktioner och systemdata om något oförutsett skulle inträffa utan att störa dina slutanvändarapplikationer eller kundupplevelsen.

Lagring på två platser för full redundans

Företag har ofta implementerade system för säkerhetskopiering, men de prioriteras sällan och sköts inte optimalt. Förutom själva driften av systemen som ofta är eftersatt, är den fysiska och logiska säkerheten av systemen vanligtvis förbisedd. En aspekt är t ex att säkerhetskopian bör lagras på en annan plats än det data som ska skyddas så att risken för att även säkerhetskopiorna går förlorade vid ett intrång i IT-system minimeras.

Katastrofklassade datacenter

Backup hos 24 Solutions innebär att all säkerhetskopierat data lagras i två av Sveriges säkraste datacenter för både hög tillgänglighet och katastrofsäkring. Den levereras från en infrastruktur, och hanteras av personal, i enlighet med PCI DSS höga krav på säkra system och säkra processer. Så också ISO 27001. Driften hanteras i sin tur lokalt från Stockholm, dygnet runt. Konfigurationen, som scheman och spartider, skräddarsys enligt önskemål. I samråd med kunden görs även en analys för att dokumentera hur vi ska skydda respektive system.

Vi prioriterar så att du kan simma lugnt

Hos 24 Solutions ser vi till att säkerhetskopieringen får den prioritet som krävs. Du behöver inte oroa dig för vad ett intrång eller skadlig kod skulle kunna orsaka eftersom du vet att ditt data är i säkert förvar om olyckan skulle vara framme.

Vill du veta mer om Backup?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com