Profile Service

Letar du efter en enklare lösning för att följa EU:s nya lagar?

24 Solutions Profile Service är en perfekt lösning när du behöver lagra profildata som en del av din verksamhet, men inte vill utsätta dig för säkerhetsrisken det innebär att ha det i sitt eget IT-system. Det blir ingen skillnad för dina slutanvändare som anger sina personuppgifter som vanligt, men istället för att de hamnar hos dig tar vi ansvar för dem i vår PCI DSS-certifierade infrastruktur. Känslig data, såsom personnummer, adresser, telefonnummer, födelsedatum och namn, ersätts med en oläslig token i dina system som inte har något värde i sig. Skulle du utsättas för ett intrång finns det ingen konfidentiell information i systemet att stjäla. Det är faktiskt så enkelt.

Betala bara för det som behövs

Med Profile Service behöver du inte investera i hårdvara eftersom vi tillhandahåller en infrastruktur som uppfyller den högsta nivån av säkerhet. Du betalar bara för vad du behöver och lagrar, vilket är en bråkdel av kostnaden för egen hårdvara och underhåll. Den tekniska integrationen av tjänsten görs med ett antal API-förfrågningar som har en minimal inverkan på ditt nuvarande system.

Den nya EU-lagen gällande datahantering, GDPR, börjar gälla i maj 2018. Efterlevnad av lagen underlättas betydligt med Profile Service eftersom man inte själv lagrar något data av värde.

Bästa säkerhetspraxis

Profile Service är en av 24 Solutions Compliant Cloud-tjänster som är byggda med virtuella servrar på dedikerad hårdvara i en PCI DSS-certifierad infrastruktur. De erbjuder bästa tillgänglig säkerhetspraxis och minimerar risken för läckage. Vi följer en policy av ’least privilege’ vilket innebär att vi alltid vet vem som har tillgång till exakt vilka uppgifter och när så att vi kan garanter att ditt känsliga data alltid är skyddat.

Låt 24 Solutions Profile Service ta ansvar för all känslig information som utgör en säkerhetsrisk och kan utsätta dig för böter.

Vill du veta mer om Profile Service?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com