Authentication Service

Är din användardatabas så säker som du vill?

24 Solutions Authentication Service är en optimal lösning för att hantera användardatabaser. Tjänsten lagrar ditt data i vårt PCI-certifierade moln. Vi både hashar och saltar med hjälp av en HSM så att om databasen skulle hackas är den värdelös eftersom lösenorden bara bildar kontrollsummor. En hash-funktion är en algoritm som omvandlar data och skapar en representation av data. Genom att även använda salt vid hashningen gör man det praktiskt taget omöjligt för någon att lista ut lösenorden som göms i slumpmässigt genererad data.

Ingen hämtning av data

Authentication Service är en av våra Compliant Cloud-tjänster som byggs med virtuella servrar på dedikerad hårdvara i 24 Solutions PCI DSS-certifierad infrastruktur. Data hämtas aldrig, istället görs förfrågningar för att kontrollera, uppdatera och ta bort användare. Och, då vi följa en policy av ’least privilege’ kan vi alltid redogöra för vem som hanterat vilka uppgifter och när det gjordes.

Ingen hårdvaruinvestering

Med Authentication Service behöver du inte investera i hårdvara eller flytt av system. Den tekniska integrationen av tjänsten görs med ett antal API-förfrågningar och det krävs ingen ombyggnad av befintlig struktur. Vad det gäller kostnad betalar du bara för antal lagrade användare, vilket blir en bråkdel av kostnaden för hårdvara och underhåll. När ditt företag sedan växer, och med det mängden data, slår ni oss en signal för att justera kapacitet.

Underlätta inför GDPR

Authentication Service gör det även lättare för dig att följa den nya EU-lagen (GDPR) som handlar om datahantering och inte minst användarnamn och lösenord som via tjänsten plockas bort från dina system.

Låt oss ta ansvar för din användardatabas med 24 Solutions Authentication Service så att du kan fokusera på din verksamhet.

Vill du veta mer om Authentication Service?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com