Data i Sverige

Vet du vart ditt data ligger?

Data i Sverige, lagrat i ett av Stockholms mest kända landmärken. Låter bra eller hur? Med 24 Solutions som leverantör kan du vara säker på att ditt data lagras i Sverige, i en högklassig och säker miljö. All drift sköts från Sverige av personal som blivit godkända att ha tilldelad behörighet. Vår infrastruktur är placerad i Sveriges säkraste datacenter som håller en säkerhetsnivå som sträcker sig bortom regelverken. Detta så att du kan förlita dig på att dina mest affärskritiska applikationer alltid är i drift och tillgängliga för dina kunder. Vi har dessutom inte bara ett, utan två datacenter för fysisk redundans.

En av våra datahallar finns i Kaknästornet där säkerhetssystem, skalskydd och tillträdeskontroll är skapade för högsta möjliga säkerhet. Tornet omgärdas av ett strömförande stålstaket, och är byggt i en robust betongkonstruktion. Kaknästornet övervakas med ett CCTV-system, och är skyddat dygnet runt, året runt.

Säker server

Virtuella servrar från vårt moln i Sverige erbjuder en flexibel och effektiv lösning som sänker IT-kostnader och ger hög säkerhet med hög tillgänglighet.

Säker Server är en virtuell server levererad från en kvalitetssäkrad infrastruktur placerad i Sveriges säkraste datacenter med full redundans. Våra system och driftprocesser garanterar högsta kvalitet, säkerhet och tillgänglighet för ert system. Både vår infrastruktur, våra system och processer revideras årligen av externa revisorer för upprätthållande av regelverken PCI DSS, ISO 27001, ISO 9001 och ISO 14001. Det gör att du som kund alltid kan lita på att vi möter era högt ställda krav.

Säker drift

Att bara ha en IT-infrastruktur med hög tillgänglighet är inte tillräckligt – du måste även se till att ditt system ständigt uppdateras och att det är i drift dygnet runt. Med tjänsten Managed procedure kan du ägna dig åt din kärnverksamhet istället för att göra uppdateringar mitt i natten eller oroa dig för larm. Managed procedure innebär att våra tekniska specialister övervakar, åtgärdar driftproblem och underhåller dina applikationer, tjänster och databaser i vår säkra servermiljö enligt dokumenterade processer.

Säker lagring

Drunknar du i datamängderna som växer för varje dag och det är en utmaning att se till att de alltid finns tillgängliga samtidigt som de skyddas? Vi erbjuder säker, skräddarsydd molnlagring. Vår högtillgängliga molnlagring levereras från ett av Sveriges säkraste datacenter och hanteras från Stockholm. Åtkomst får du via standardiserade S3 API via publika eller interna kommunikationsvägar.

Säker backup

Eftersom det oförutsedda ibland inträffar kan alla dra nytta av säkerhetskopiering även om det endast är för att veta att man kan återställa förlorad data om det skulle behövas. 24 Solutions kan erbjuda backup-tjänster som minimerar driftstopp och skyddar dig från förlust av data och konfigurationer. Genom att automatiskt skapa kopior av din IT-miljö kan vi snabbt återställa dina affärskritiska funktioner och systemdata utan att störa dina slutanvändarapplikationer eller kundupplevelsen om något oväntat skulle hända.

Ditt säkerhetsskyddade data lagras som standard i backup-tjänsten på två olika fysiska platser för katastrofsäkring.

Vill du veta mer om Data i Sverige?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com