Gapanalys

Finns det säkerhetshål i din IT-miljö?

24 Solutions kan med en gapanalys erbjuda en omfattande bedömning av säkerhetshål i din IT-miljö. Analysen är något som företag idag ofta använder för att kunna avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå önskad situation och då främst gällande säkerheten.

Få en grundlig och objektiv granskning

24 Solutions PCI DSS-gapanalys är en utvärdering av kundens nuvarande läge i relation till säkerhetsstandarder. Den identifierar även områden som behöver ses över och i slutändan får du en presentation av vilka förändringar och/eller åtgärder som krävs för att  ditt företag ska kunna uppfylla PCI DSS-certifiering. Eftersom just den certifieringen misslyckas 70% av gångerna för företag som försöker första gången fungerar gapanalysen som en bra mätsticka.  Vår gapanalys är en grundlig och objektiv granskning av din IT-miljö som görs av QSA:er med flerårig erfarenhet. Analysen de utför kan i längden minska komplexitet, säkerhetsluckor och kostnaden för PCI DSS-efterlevnad.

Gör säkerheten till en konkurrensfördel

Att uppnå en så pass hög säkerhetsnivå som PCI DSS ger är en investering. Det är ett effektivt sätt att motarbeta attacker som kan komma att kosta miljontals kronor om kreditkortsdata äventyras. En gapanalys kan ge ditt företag en konkurrensfördel vad det gäller säkerhet, PCI DSS och skydd av slutkunders kreditkortsinformation. Inte minst så kräver Safe Harbor-principerna att företag är i full överensstämmelse med PCI DSS före och i samband med ett brott.

Vill du veta mer om Gapanalys?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com