ASV Scan som Tjänst

Återuppfinner du hjulet varje gång du gör en ASV-scan?

Företag med PCI DSS-certifiering har som krav att utföra en Approved Scanning Vendor (ASV) scan varje kvartal enligt direktiv #11 i regelverket. Det innebär bland annat att man kontrollerar publikt nåbara gränssnitt av kortdata (CDE) kvartalsvis, samt skannar publika och lokala gränssnitt när man utfört större förändringar i IT-miljön.

24 Solutions kan erbjuda ASV Scan as a Service. Vi erbjuder det som en tjänst med två olika metoder beroende på om du vill managera själv – Scan it Yourself (SIY) – alternativt att vi managerar åt dig – We Scan It For You (WSIFY).

Scan It Yourself (SIY) 

Kunden får ett konto till ASV-plattform där de själva hanterar sina scans kvartalsvis och bedömer eventuella sårbarheter och nödvändiga åtgärder på egen hand.

We Scan It For You (WSIFY)

Kunden ger 24 Solutions sina IP-adresser och våra erfarna säkerhetskonsulter utför scans kvartalsvis. Resultatet dokumenteras i en detaljerad rapport som levereras till kund. När 24 Solutions managerar processen behöver du som kund inte anlita ytterligare säkerhetsexperter eller assessors, eftersom vi sköter allt åt dig.

Klicka här för en lista över vad en ASV ansvarar för!

Säkerhetslösningar för hela processen

24 Solutions har en PCI DSS-certifierad teknisk plattform och kan erbjuda auktoriserade PCI QSA-revisorer. Det gör att förutom att hjälpa våra kunder sin PCI DSS-certifiering kan vi leverera de säkerhetslösningar som krävs för att fortsätta att följa regelverken under hela livscykeln av tjänsten, som ASV-scan.

Låt erfarna PCI DSS-specialister hjälpa dig upprätthålla och behålla din PCI DSS-certifiering. Våra kunder når 100% PCI DSS-efterlevnad när de använder oss för säker IT-drift och QSA-tjänster.

Vill du veta mer om ASV Scan som Tjänst?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com