PCI QSA

Behöver du validera att ni efterlever PCI DSS-kraven?

PCI DSS-efterlevnad är en kontinuerlig process, och det är inte alltid lätt som företag att själv ha koll på allt om regelverket, då PCI-kraven ständigt förändras. 24 Solutions har ett nära samarbete med oberoende QSA-företag och certifierade PCI QSA (Payment Card Industry Qualified Security Assessor) revisorer som är kvalificerade av PCI SSC-rådet att bedöma efterlevnad av PCI DSS-standarden hos företag och organisationer.

Vad en QSA gör

QSA:er granskar IT-miljöer och säkerställer att de alltid följer PCI-kraven. 24 Solutions använder sig av QSA:er som alltid uppdaterade med de senaste PCI-kraven, så att du kan vara säker på att din IT-miljö bedöms utifrån de allra senaste direktiven. I kombination med den infrastruktur 24 Solutions tillhandahåller kan vi garantera att våra kunders säkerhetssystem möter alla krav och inte har några säkerhetsluckor.

Våra QSA:er kan bland annat hjälpa dig med:

Säkerhetslösningar som håller i längden

24 Solutions hjälper inte bara våra kunder med deras PCI DSS-certifiering. Vi kan även leverera de säkerhetslösningar som krävs för att fortsätta att följa regelverken under hela livscykeln av tjänsten. Utöver QSA-, infrastruktur- och drifttjänster för PCI DSS compliance som en helhetslösning erbjuder vi även våra tjänster som separata komponenter. På så vis kan vi hjälpa dig nå 100% compliance.

Låt 24 Solutions validera hur väl ditt företag följer reglerna för PCI DSS.

Vill du veta mer om PCI QSA?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com