PA DSS Validering

Dags för en valideringsrapport – RoV?

En validering av en betalapplikation enligt PA DSS omfattar en granskning av utveckling mjukvara och support-/felsökande-protokoll som görs av en PA-QSA. Resultatet presenteras i ett dokument med namnet RoV (Report of validation) som lämnas till PCI SSC för godkännande.

Teknik och drift i samma svep

Hos 24 Solutions hanteras valideringsarbetet av ackrediterade PA-QSA:r med många års erfarenhet. Kundens betalapplikation genomgår flertalet tester i en miljö som simulerar verklig användning och utvärderas sedan i förhållande till PA DSS krav. 24 Solutions granskar även dokumentation gällande betalapplikationen samt PA DSS Implementation Guide (ett dokument med instruktioner för kunder och utvecklare över hur man säkert installerar och underhåller applikationen) som en del av uppdraget. Det PA-QSA tittar efter är att dokumentationen stämmer både gällande teknik och drift.

Vi koordinerar alla parter

24 Solutions är involverad i processen även under godkännandeprocessen när PCI SSC AQM (Assessor Quality Management) granskar materialet då RoV-processen inte är avslutad förrän ansökan granskats och godkänts av PCI SSC. 24 Solutions PA-QSA samarbetar med PCI SSC och programleverantören för att förtydliga och svara på frågor om det inlämnade materialet vid behov. När ansökan har godkänts och kundens betalapplikation blivit PA DSS-validerad, publiceras det på PCI SSC officiella lista som hittas på deras webbsida.

Låt 24 Solutions hjälpa dig att få din betalapplikation PA DSS-validerad. Med vår expertis och erfarenhet av att leda PCI-projekt blir vi din perfekta partner.

Vill du veta mer om PA DSS Validering?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com