PA DSS Gapanalys

Vet du var din betalapplikation är sårbar?

En officiell gapanalys rekommenderas för organisationer som planerar att uppnå PA DSS. En gapanalys innebär att en PA QSA genomför en preliminär bedömning av applikationen i kundens miljö. Under en gapanalys granskar 24 Solutions kundens betalapplikation gentemot de senaste kraven i PA DSS-standarden. Övningen identifierar de områden där programmet möter kraven och de områdena där det inte uppfyller kraven.

Dokumentation med vägledning

Som en del av gapanalysen granskar även 24 Solutions användarböcker, manualer och all annan dokumentation som krävs för PA DSS-validering och tar fram en detaljerad rapport som är baserad på granskningen och utvärderingen av de områden som identifierats innehålla säkerhetsrisker. 24 Solutions säkerhetsspecialister tillhandahåller dokumentation som beskriver de identifierade säkerhetsriskerna och hur de kan åtgärdas. Dokumentationen inkluderar strategisk vägledning om hur man kan hantera applikationen för säkrare hantering av kortdata.

Låt 24 Solutions hjälpa dig att få din betalfunktion PA DSS-validerad. Med vår expertis i kombination med vår erfarenhet av att leda PCI-projekt blir vi din perfekta partner.

Vill du veta mer om PA DSS Gapanalys?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com