Logghantering

Önskas logghanteringssystem anpassat efter dina behov?

Logghantering är en kritisk säkerhetskomponent inom många branscher. En liten förändring i datakod i ditt system skulle kunna äventyra dess integritet och ha en direkt påverkan på ditt företags förmåga att fungera som det brukar och förväntas av kunder. Att kunna indexera loggar, söka igenom dem och kunna få regelbundna rapporter är därför ett måste för flertalet företag.

Logghanteringstjänsten Unified Log Management System (ULMS)

24 Solutions erbjuder specialdesignade och egenutvecklade logghanteringstjänsten ULMS. Tjänsten samlar in klientapplikationsspecifika loggar till ett loggningssystem som även sköter all logghantering för 24 Solutions infrastruktur och tjänster. Loggningsystemet ULMS gör det möjligt att indexera och spara applikationsloggar i sökbara format som sedan kan presenteras i tydliga rapporter vilket är ett krav för att kunna garantera säkerheten.

Logga för att bemöta krav

Loggar lagras efter våra kunders individuella behov så att våra kunder kan uppnå kraven för PCI DSS och följa dess regelverk. Just för PCI DSS så måste indexerad loggdata granskas på daglig basis. Vårt system är ett SIEM-system (Security Information och Event Management) som hanterar långtidslagring, analys och rapportering av loggdata, övervakning i realtid, larm, samt konsolöversikt.

Säkerställ spårbarhet enligt GDPR

Logghantering är inte bara kritiskt för att följa PCI DSS. Med logghantering kan du underlätta rapportering och säkra spårbarhet i dina system, vilket i sin tur underlättar efterlevnad av GDPR. Logghantering gör det lättare att rapportera vid personuppgiftsincidenter, och tillåter dig att kontrollera och övervaka åtkomst i dina system.

Förhindra ofrivilliga förändringar

24 Solutions sofistikerade logghantering förhindrar att ofrivilliga förändringar i kod sker, så att din drift är säkrad. Låt oss ta hand om ditt företags logghantering som är en kritisk komponent, inte minst i betalkortsbranschen, så vet du med säkerhet att tjänsten alltid övervakas och att allt sker i enlighet med PCI DSS-krav.

Vill du veta mer om Logghantering?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com