PCI DSS

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig klara PCI DSS-kraven?

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är en säkerhetsstandard för företag som hanterar kreditkortsuppgifter och personlig data. Syftet med PCI DSS är att skydda dessa uppgifter från stöld och bedrägerier, och efterlevnad säkerställer en hög IT-säkerhet för användare och slutkunder. Genom att uppfylla PCI DSS-kraven kan din organisation vara säker på att ni följer branschens säkerhetspraxis och uppfyller de högsta säkerhetskraven som specificeras i regelverken. Låt oss hjälpa dig uppnå compliance!

Vi hjälper dig klara och behålla certifieringen

PCI DSS säkrar din data
Säkerhetsreglerna i PCI DSS specificerar hur drift och förvaltning av system för företag bör se ut. PCI DSS-efterlevnad är en kontinuerlig process som kräver både projektledning och teknisk expertis. Organisationer måste först nå en certifiering, och sedan arbeta för att behålla den.

Att behålla sin certifiering kan vara krävande för företag att hantera på egen hand då regelverken uppdateras och ändras med jämna mellanrum. Som en PCI DSS nivå 1 leverantör kan 24 Solutions hantera infrastrukturen och erbjuda de tjänster som krävs över tid för att nå PCI DSS-certifiering och behålla den.

Vår paketering är unik

Men vår PCI DSS-certifierade tekniska plattform och PCI QSA-revisorer kan 24 Solutions erbjuda våra kunder en unik paketering. Vi kan vara din centrala kontaktpunkt för alla dina compliance-behov under hela livscykeln, från det att ditt företag genomgår certifiering till leverans av tjänster.

Våra kunder når 100% PCI DSS-efterlevnad när de använder oss för säker IT-drift och QSA-tjänster. Vi erbjuder bland annat säkra servrar, både fysiska och molnbaserade, logghantering och Web Application Firewall (WAF). Vi kan även erbjuda PCI QSA-revisorer som kan granska din organisations IT-miljö och säkerställa att den följer kraven i PCI DSS.

Optimalt skydd för alla

PCI DSS skyddar inte bara kreditkortsdata utan höjer säkerheten av all IT-drift inom affärsverksamhet. Även om du inte har krav på att följa PCI DSS regelverk kan du utnyttja våra förstklassiga säkerhetstjänster och infrastruktur för att se till att du inte har några säkerhetsluckor som kriminella kan angripa.

 

Vill du veta mer om PCI DSS?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com