Secure Code Review

Dags att identifiera sårbarheterna i din kod?

Precis som att det är viktigt att korrekturläsa viktiga dokument, så gäller samma sak vid utveckling av applikationer och program. Secure Code Review är en process som handlar om att identifiera osäker kod i ett program. En potentiell säkerhetslucka i ett program kan leda till en sårbar miljö som är öppen för intrång.

Ligg steget före

24 Solutions erbjuder kodgranskning där vi identifierar eventuella sårbarheter innan de upptäcks av någon annan. Våra tekniska säkerhetsexperter har många års erfarenhet av att identifiera säkerhetsrisker som kan ha missats av en utvecklare.

Målet är att hitta bristerna

Med en Secure Code Review är målet att hitta och identifiera specifika säkerhetsrelaterade brister i din kod som en inkräktare skulle kunna dra nytta av för att angripa din applikations sekretess, integritet och tillgänglighet. Det är viktigt att göra en Secure Code Review då ett program som har svagheter inom något tekniskt område enkelt kan bli en måltavla för främmande hot, vilket ökar sannolikheten av att den applikationen attackeras. Kodgranskning och utvärdering ingår också som krav i vissa säkerhetsstandarder.

Det finns många fördelar med att göra en Secure Code Review. Det förbättrar säkerheten då det identifierar säkerhetsbrister. Vidare så sparar du även tid och resurser då en Secure Code Review kan ske under utvecklingsprocessen och brister kan upptäckas och åtgärdas redan innan en applikation släpps.

Låt oss granska din kod så vet du att dina applikationer är säkra och skyddade.

Vill du veta mer om Secure Code Review?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com