Sårbarhetsskanning

Vet du till 101% att din miljö inte är sårbar?

Det enda som är farligare än en sårbar miljö är att inte känna till att den är sårbar. En säkerhetsattack kan leda till både intäkts- och kundförluster, och i värsta fall även stöld av personuppgifter. Med en effektiv skanning av sårbarheten kan vi hitta säkerhetsrisker och brister i din domän innan någon annan upptäcker dem.

Vulnerability Scan hittar säkerhetshålen

24 Solutions erbjuder sårbarhetsskanningar som hjälper din organisation att identifiera potentiella säkerhetshål. En sårbarhetsskanning innebär att man skannar ett nätverk efter sårbarheter. Dessa sårbarheter listas i en rapport, och rangordnas efter allvarlighetsgrad. Vi erbjuder både interna och externa sårbarhetsskanningar, vilket innebär att vi kan skanna både privata och publika IP adresser. På 24 Solutions använder vi oss av programvaran QUALYS när vi gör Vulnerability Scans.

Med våra scanning-tjänster av servrar kan din organisation ha en proaktiv inställning till säkerhet genom att lokalisera de brister och hål som finns i dina system innan någon annan drar fördel av dem.

  • Vi går igenom externa och interna IP-adresser för att upptäcka sårbarheter
  • Vi tar fram en rapport där sårbarheterna rangordnas efter allvarlighetsgrad
  • Du får rapporten skickad till dig som en krypterad fil
  • Du får en lista med rekommendationer över hur du kan lösa sårbarheterna

Många fördelar med sårbarhetsskanning

Sårbarhetsskanningar är ett krav för de företag som måste efterleva PCI DSS (krav 11.2). Dessa företag måste kvartalsvis göra sårbarhetsskanningar. Men även för de som inte behöver efterleva säkerhetsstandarder finns det många fördelar med att göra sårbarhetsskanningar. Det är ett snabbt och enkelt sätt att ge din organisation en tydlig bild över hur säkerheten ser ut i dina system, och vad du behöver göra för att öka säkerheten. En sårbarhetsskanning kan även se om det finns system som behöver patchas eller uppdateras.

Dessutom är det billigare att köpa sårbarhetsskanning som en tjänst än att som företag göra det själv, då ni slipper att betala för programvaran, utan betalar endast för tjänsten.

En gång eller som regelbunden tjänst

Upplägget för en Vulnerability Scan kan se olika ut. Vi erbjuder sårbarhetsskanning på förfrågan och kan genomföra den som ett fristående erbjudande eller som en regelbunden tjänst. Skulle en scan avslöja säkerhetsluckor, buggar eller andra brister som du som kund vill åtgärda, kan vi diskutera rapporten med er och hur ni ska gå vidare. Vi kan även erbjuda ett antal IT-tjänster som kan bidra till att öka säkerheten.

Låt oss på 24 Solutions hitta dina svagheter så att de kan åtgärdas innan de blir en riskfaktor.

Vill du veta mer om Sårbarhetsskanning?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com