Penetrationstest

Känner du till svagheterna i dina system?

Att inte vara medveten om potentiella säkerhetsproblem är en av de största riskfaktorerna för företag. Det är därför nödvändigt att testa hur säkerheten ser ut i just din organisation. Detta är någonting som 24 Solutions kan hjälpa till med. Ett penetrationstest kan belysa eventuella brister innan de blir potentiella hot som någon kan dra fördel av.

Simulerad, men realistisk cyberattack

24 Solutions erbjuder pentester där säkerhetsspecialister testar servrar och externa tjänster för att identifiera sårbarheter och säkerhetsluckor från ett infrastrukturperspektiv. En penetrationstest är en simulerad men realistisk cyberattack som kan belysa hur djupt en angripare skulle kunna tränga in i en miljö. Penetrationstester är ett viktigt steg mot att uppnå PCI DSS-efterlevnad, och då simulerar man en attack specifikt mot en PCI-certifierad miljö.

Utsätt din miljö för en ‘snäll’ hackare

Under ett penetrationstest använder experter samma avancerade tekniker som en faktisk hackare använder för att ta sig in i en skyddad miljö i syfte att fastställa eventuella säkerhetshål och brister i system. Fördelen med dessa tester är att man kan få en bättre förståelse för sin sårbarhet, speciellt i relation till PCI DSS-regelverket, men även om man inte har som krav på sig att efterleva säkerhetsstandarder. 24 Solutions kan även bidra till att ta fram en lösning som hjälper din organisation att uppnå högre säkerhet mot angrepp.

Vill du veta mer om Penetrationstest?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com