Incidenthantering

Vet du vad du ska göra vid en IT-säkerhetsincident?

Det dyker upp nya versioner av IT-säkerhetsrelaterade incidenter nästan dagligen och cyberattackerna äventyrar ofta både personliga och affärsrelaterade uppgifter. Attackerna har dessutom inte bara blivit fler och mer omväxlande över tid, utan även mer skadliga.

Snabbt och effektivt är A och O

När man talar om IT-säkerhetsrelaterade incidenter kan det handla om ett intrång eller försök till intrång, eller om brott mot policies och regler även om definitionen kan variera. Oavsett definition är det viktigaste att man reagerar snabbt och effektivt när en säkerhetsincident inträffar. Gör man det kan skador minimeras och de sårbarheter som exploaterats åtgärdas så att IT-drift och tjänster återställs.

Snabb och effektiv hantering är avgörande

24 Solutions kan tillhandahålla ett praktiskt förhållningssätt till hur din organisation effektivt hanterar en säkerhetsincident. Du har förmodligen redan sett över incidenthantering i egen regi, vilket är toppen. Men, 24 Solutions erfarna säkerhetsspecialister har djup kunskap av intrångsdetektering, it-forensik, sårbarhetsskanning och många andra säkerhetsaspekter. Kunskap som kan vara avgörande för hantering av allvarliga och omfattande säkerhetsincidenter.

Skapa en plan så ligger du steget före

Som ditt On Demand Security Incident Response Team kan 24 Solutions snabbt ingripa om du drabbas av ett system- eller dataintrång. Vi kan också hjälpa dig skapa en plan för hantering av IT-säkerhetsincidenter med tillräcklig kapacitet. En plan som omfattar åtgärder såsom:

 • Skapa policy för hantering av säkerhetsincidenter
 • Etablera formell plan för hantering av säkerhetsincidenter
 • Utveckla rutiner för hantering av säkerhetsincidenter
 • Etablera policy och rutiner för informationsutbyte vid säkerhetsincidenter
 • Ge relevant information om säkerhetsincidenter till rätt organisation
 • Överväga relevanta faktorer för val av modell för hantering av säkerhetsincidenter
 • Välja personer med lämplig kunskap till gruppen för hantering av säkerhetsincidenter
 • Identifiera andra grupper inom organisationen som kan behövas vid hantering av säkerhetsincidenter
 • Fastställa vilka tjänster som gruppen ska ansvara för

Vill du veta mer om Incidenthantering?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


 • 24 Solutions AB
 • Hammarby Kaj 18, 3tr.
 • 120 30 Stockholm
 • +46 (0)8 535 24 100
 • info@24solutions.com