GDPR-film del 3

Frågor och svar om GDPR

GDPR är någonting som har väckt många frågor i organisationer. Hur påverkar förordningen min organisation? Vad betyder alla komplicerade begrepp? Vad händer om man inte blir klar i tid?

För att bringa lite klarhet i ämnet har vi tagit fram tre utbildningsfilmer om GDPR i samråd med jurister, där vi guidar dig igenom det viktigaste ur förordningen. I del 1 gick vi igenom grunderna ur förordningen och i del 2 gick vi igenom vad GDPR specifikt kommer att innebära för organisationer.

I den tredje och sista delen svarar vår CIO Pelle Nilsson och juristen Axel Tandberg från LegalWorks på de vanligaste frågorna om förordningen. Man tar bland annat upp vilka som omfattas av GDPR och vilka tekniska åtgärder organisationer kommer att behöva ta. De delar även med sig av sina främsta tips om det första organisationer bör göra i sitt anpassningsarbete.

Om din organisation behöver hjälp med anpassningsarbetet till GDPR kan vi hjälpa till! Både i form av utbildning och projektledning, och tekniska tjänster som lägger databaser ’out of scope’. Vi har även andra resurser som en registerförteckningsmall och intressanta blogginlägg.

 

Vill du veta mer om GDPR-film del 3?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com