Följ kraven i nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Behöver din organisation hjälp med anpassningsarbetet till GDPR?

I april 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) vars regler företag ska följa från och med 25 maj 2018. Om din organisation behöver vägledning i anpassningsarbetet till GDPR, eller vill ha mer insikter i vad GDPR faktiskt innebär så kan vi hjälpa dig!

Med 24 Solutions kompetens inom IT-säkerhet och -privacy by design i kombination med juridisk kompetens inom data privacy och compliance hjälper vi dig från det att du identifierat ett behov till en fullständig implementering av de nya lagkraven igenom hela din verksamhet.

Så kan 24 Solutions hjälpa till

24 Solutions erbjuder befintliga och nya kunder effektiva, integrerade och framtidssäkra lösningar inför införandet av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Från tidig rådgivning och identifiering av behov till skräddarsydda tjänster inom IT, processer och dokumentation som gör att företaget lever upp till GDPR:s högt ställda krav. Vi kan hjälpa dig i varje steg i anpassningsarbetet till GDPR.

Säker hosting i Sverige

GDPR ställer höga krav på säker hantering och lagring av personuppgifter. Organisationer måste veta var deras data lagras, och ibland att detta görs inom Sveriges gränser. 24 Solutions kan erbjuda infrastruktur och IT-drift från säkra datacenter i Sverige. Med lång erfarenhet och expertis inom informationssäkerhet och säkerhetsstandarder kan vi säkerställa säker lagring och hantering av känsliga uppgifter.

Tjänster vi erbjuder runt GDPR:

GDPR medför tuffa utmaningar

GDPR innebär att IT-system och processer måste ses över. Organisationer bör fråga sig själva: Vilka uppgifter har vi lagrat? Hur lagrar vi dem? Vad är syftet? Hur behöver vi ändra våra rutiner och processer för att följa kraven i GDPR?

Ersätter PuL

GDPR kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige, och även kompletteras med nationella regler. Läs mer om hur GDPR skiljer sig från PUL. Förordningen innebär ett markant skifte i hur man ser på hantering och skydd av persondata, och GDPR är en klar skärpning av regelverket för hur organisationer som verkar inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera personlig data. För företag som hanterar någon typ av personuppgifter i flera system kan arbetet för att uppfylla de nya kraven vara omfattande eftersom både juridiska tillämpningar och IT-system och -processer måste ses över.

Några iögonfallande förändringar

  • Berörda personer ska ges enkel tillgång till sina egna uppgifter
  • Tydligare krav på hur personuppgifter samlas in och vad som anses vara ett samtycke
  • Berörda personer kan få sina uppgifter flyttade från en organisation till en annan
  • Berörda personer kan få sina uppgifter borttagna
  • Organisationer som drabbats av en incident måste anmäla detta inom 72 timmar från det att dataintrånget upptäcks

Till skillnad mot tidigare då konsekvenserna när man brutit mot reglerna varit försumbara kommer det nu att kunna innebära dryga böter på upp till €20 miljoner eller 4 % av globala omsättningen.

Vill du veta mer om Följ kraven i nya Dataskyddsförordningen (GDPR)?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com