Följ kraven i nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Behöver din organisation hjälp med att uppfylla kraven i GDPR?

Den 25 maj 2018 tillämpades GDPR i lag, och alla organisationer som behandlar personuppgifter tillhörande EU/EES-medborgare måste följa förordningen. Om ditt företag behöver vägledning i arbetet med att följa GDPR, eller är i behov av tekniska lösningar som underlättar efterlevnad så kan vi hjälpa dig!

Med 24 Solutions kompetens inom IT-säkerhet och -privacy by design i kombination med juridisk kompetens inom data privacy och compliance kan vi hjälpa dig att uppfylla kraven i GDPR.

GDPR medför tuffa utmaningar

GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige, och innebär ett markant skifte i hur man ser på hantering och skydd av persondata. Förordningen är en klar skärpning av regelverket för hur organisationer som verkar inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera personlig data.

  • Berörda personer ska ges enkel tillgång till sina egna uppgifter
  • Tydliga krav på hur personuppgifter samlas in och vad som anses vara ett samtycke
  • Berörda personer kan få sina uppgifter flyttade från en organisation till en annan
  • Berörda personer kan få sina uppgifter borttagna
  • Organisationer som drabbats av en incident måste anmäla detta inom 72 timmar från det att dataintrånget upptäcks

Till skillnad mot tidigare då konsekvenserna när man brutit mot reglerna varit försumbara kommer det nu att kunna innebära dryga böter på upp till €20 miljoner eller 4 % av globala omsättningen.

 Så kan 24 Solutions hjälpa till

Anpassningsarbetet är en lång och kontinuerlig process, och fortsätter även efter den 25 maj 2018. 24 Solutions erbjuder effektiva, integrerade och framtidssäkra lösningar som hjälper företag efterleva EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Från rådgivning och projektledning till skräddarsydda tjänster inom IT, processer och dokumentation som gör att företaget lever upp till GDPR:s högt ställda krav.

Tjänster vi erbjuder runt GDPR:

Säker GDPR-hosting i Sverige

GDPR ställer höga krav på säker hantering och lagring av personuppgifter. Organisationer måste veta var deras data lagras, och ibland att detta görs inom Sveriges gränser. 24 Solutions kan erbjuda GDPR-hosting som underlättar efterlevnad av dataskyddsförordningen. Med lång erfarenhet och expertis inom informationssäkerhet och säkerhetsstandarder kan vi säkerställa säker lagring och hantering av känsliga uppgifter.

Vill du veta mer om Följ kraven i nya Dataskyddsförordningen (GDPR)?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com