Compliance

Har du säkerhetskrav som måste uppnås?

Säkerhet är idag den främsta utmaningen inom IT. Att se till att ditt företag är compliant är ett sätt att säkerställa högsta möjliga säkerhet. Compliance betyder att följa regler, uppnå krav – och det finns olika säkerhetsstandarder att efterleva i olika branscher, exempelvis PCI DSS, PA DSS och GDPR.

Det finns många fördelar med att efterleva säkerhetsstandarder. För det första tillåter compliance ditt företag att verka inom vissa branscher. Det skapar också tillit bland dina kunder och partners. Att vara compliant ger även ett juridiskt skydd, då icke-compliance kan betyda böter och att man inte omfattas av bedrägeriskydd.

Det kan både vara ansträngande och kostsamt att på egen hand försöka uppfylla kraven som specificeras i de olika regelverken. Med vår expertis kan 24 Solutions hjälpa din organisation att uppnå compliance – så att du kan fokusera på din kärnverksamhet!

PCI DSS och PCI QSA-tjänster

Behöver ditt företag uppnå PCI DSS krav? 24 Solutions är det enda PCI DSS-certifierade molntjänst-företaget i Europa som också erbjuder PCI QSA-tjänster (revision och granskning) med våra egna säkerhetsexperter. Det innebär att vi kan vara din enda kontaktpunkt för alla compliance och säkerhetsbehov. Läs mer om våra tjänster inom PCI DSS och PCI QSA.

PA-DSS QSA-tjänster för betalapplikationer

Behöver du få din betalapplikation godkänd? Betalapplikationer måste valideras och godkännas enligt den internationella standarden PA-DSS, en standard etablerad av PCI Security Standard Council för att hjälpa programvaruleverantörer och andra utvecklare skapa applikationer som garanterar säkra betalningar. 24 Solutions är PA-QSA-certifierade, vilket betyder att vi kan hjälpa dig att få din betalapplikation validerad! Läs mer om våra PA QSA-tjänster.

Är din organisation redo för GDPR?

GDPR, den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018, kommer att innebära många ändringar i hur man får hantera och lagra personuppgifter. Detta betyder att företag måste se över och i många fall ändra sina processer och rutiner. 24 Solutions kan hjälpa din organisation i anpassningsarbetet till GDPR. Vi erbjuder bland annat rådgivning och skräddarsydda lösningar, så att din organisation kan uppnå kraven. Läs mer om våra GDPR tjänster.

Vill du veta mer om Compliance?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com