Compliance

Har du säkerhetskrav som måste uppnås?

Säkerhet är idag den främsta utmaningen inom IT. Att se till att ditt företag är compliant är ett sätt att säkerställa högsta möjliga säkerhet. Compliance betyder att följa regler, uppnå krav – och det finns olika säkerhetsstandarder att efterleva i olika branscher, exempelvis PCI DSS och GDPR.

Det finns många fördelar med att efterleva säkerhetsstandarder. För det första tillåter compliance ditt företag att verka inom vissa branscher. Det skapar också tillit bland dina kunder och partners. Att vara compliant ger även ett juridiskt skydd, då icke-compliance kan betyda böter och att man inte omfattas av bedrägeriskydd.

Det kan både vara ansträngande och kostsamt att på egen hand försöka uppfylla kraven som specificeras i de olika regelverken. Med vår expertis kan 24 Solutions hjälpa din organisation att uppnå compliance – så att du kan fokusera på din kärnverksamhet!

PCI DSS och PCI QSA-tjänster

Behöver ditt företag uppnå PCI DSS krav? 24 Solutions är ett PCI DSS-certifierat molntjänst-företag som även kan erbjuda PCI QSA-tjänster (revision och granskning). Det innebär att vi kan vara din enda kontaktpunkt för alla compliance och säkerhetsbehov. Läs mer om våra tjänster inom PCI DSS och PCI QSA.

Info Sec-tjänster

Det är viktigt för företag att säkerställa att information är säker mot intrång. Minimera risken för säkerhetsintrång och driftstopp. 24 Solutions kan tillsammans med samarbetspartners erbjuda säkerhetstjänster som penetrationstest och sårbarhetsskanning, som identifierar säkerhetsluckor, så att du kan hålla din miljö säker mot cyberattacker. Läs mer om våra tjänster inom Info Sec.

Är din organisation redo för GDPR?

GDPR, den nya dataskyddsförordningen som tillämpades i lag den 25 maj 2018, innebär många ändringar i hur man får hantera och lagra personuppgifter. Detta betyder att företag måste se över och i många fall ändra sina processer och rutiner. 24 Solutions kan hjälpa din organisation i anpassningsarbetet till GDPR. Vi erbjuder bland annat rådgivning och skräddarsydda lösningar, så att din organisation kan uppnå kraven. Läs mer om våra GDPR tjänster.

Vill du veta mer om Compliance?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com