Säkerhetsblogg

Smarta kontrakt och Blockchain. För vare sig vi vill det eller inte, så hör framtiden (redan) till dem

Utvecklingen av Blockchain har satt igång en öppen och intensiv debatt i nästan alla professionella vertikaler. Direkt eller indirekt har alla i branschen hört talas om det. Men vad förändras faktiskt och hur kan du dra nytta av att använda Blockchain-lösningar? Och mer specifikt, vilka scenarier står på spel på en smarta kontrakt-nivå?

Smarta kontrakt och blockchain

När diskussionen började involvera begreppet smarta kontrakt (Smart Contracts) var den initiala responsen att Blockchain sågs som ett hot mot vissa yrken, till exempel advokater och notarier. Men, Blockchain – eller, mer exakt, Blockchains användning som smarta kontrakt – är inte avsett för att äventyra sådana yrken: det skulle vara en mycket felaktig förenkling, minst sagt! Visst, liksom alla paradigmskiften, så kommer det krävas förändringar, och många kommer att bli ombedda att granska sin roll och tillvägagångssätt i skapandet av mycket innovativa kontraktsformer.

Men för att fullt ut kunna uppskatta vilken typ av förändring smarta kontrakt kommer att medföra, och vilka branscher som kommer att påverkas mest, så är det först viktigt att förstå vad det handlar om. Så låt oss gräva lite djupare in i frågan.

Först och främst är smarta kontrakt inte någonting nytt. Faktum är att termen har behandlats aktivt sedan 1990-talet, och inte i relation till Blockchain. Visst har Blockchains medfört införandet av de nödvändiga “Trust, Reliability and Security” -attributen som smarta kontrakt behövde för att vara trovärdiga och som tidigare brukade delegeras till en tredje part. Men, själva grundtanken tar oss till 70-talet, då behovet var ganska enkelt och relaterat till att hitta något effektivt sätt att hantera aktivering eller avaktivering av en programlicens som baseras på mycket enkla förhållanden.

I vilket fall som helst är ett smart kontrakt översättningen i “kodspråk” för ett kontrakt som syftar till att automatiskt verifiera förekomsten av vissa villkor och att automatiskt utföra handlingar när de fastställda villkoren mellan parterna nås och verifieras. Med andra ord baseras det smarta kontraktet på en kod som tolkar både de överenskomna villkoren och de driftsförhållanden där de överenskomna villkoren måste uppfyllas och som automatiskt åläggs så snart den bestämmer att den faktiska situationen motsvarar de uppgifter som hänvisar till de villkor som har överenskommits. Ur det här perspektivet är Blockchain den viktigaste underliggande plattformen, med rollen att stödja och genomdriva allt detta genom att ge de ovannämnda nödvändiga nivåerna av förtroende, tillförlitlighet och säkerhet.

I ett nötskal så kan man säga att Blockchain garanterar att allt sker på ett konsekvent sätt. Även i avsaknaden av mänskligt ingripande så bygger smarta kontrakt på extremt specifika beskrivningar för alla omständigheter där alla förhållanden och situationer finns i beaktning.

Den viktigaste aspekten av allt är att de smarta kontrakten kommer att kunna ske på ett helt decentraliserat sätt. Det innebär att varje deltagare i en viss Blockchain-kanal kommer att kunna kommunicera direkt med andra parter (kunder, partners, leverantörer, etc.) utan mellanhänder, vilket kommer att minska kostnader.

Någonting som kommer att bli en följd av ett sådant stort paradigmskifte som detta innebär, är att konceptet förtroende flyttar sig från advokatbyrån till utvecklaren.

Detta sätter givetvis stort ansvar på utvecklarens axlar. Han/hon måste kunna tillhandahålla en bred uppsättning garantier till alla berörda parter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • se till att koden som ett smart kontrakt har skrivits med inte kan ändras
 • se till att datakällorna som bestämmer ansökningsvillkoren är certifierade och tillförlitliga
 • säkerställ att läsning och kontroll av sådana källor i sin tur är certifierade

Med detta sagt, vad kan vi förvänta oss nu? Även om det inte är lätt att tillhandahålla ett tillräckligt noggrant svar som tar hänsyn till alla möjliga scenarion kan vi försöka göra några allmänna antaganden kring en framtid där vi kommer att ha ett datorsystem som gör att vi kan skapa distribuerade, transparenta och helt oföränderliga offentliga register för att registrera transaktioner utan att behöva blanda in en tredje part. Och bli mer kapabla till att hantera utförandet av automatiserade instruktioner (smarta kontrakt, javisst!).

Man kan även spekulera kring en framtid där vi kommer att ha möjlighet att ladda ner ett smart kontrakt direkt från Internet, anpassa det och så småningom sätta in det i ett Blockchain. Detta är ett scenario där du behöver fyra huvuddelar för att kunna lägga ett perfekt pussel:

 1. En grundläggande datorplattform
 2. en Blockchain-plattform
 3. En mjukvara för att skapa smarta kontrakt
 4. Någon som packar “standard” smarta kontrakt som ska anpassas

En sak är säker: här på 24 Solutions har vi antagit de utmaningar som Blockchain och smarta kontrakt kommer att medföra och vi arbetar aktivt för att snart kunna täcka alla ovanstående saker.

 

Relaterade blogginlägg:

Utmaningar och möjligheter för Blockchain och GDPR

Smart City Data – hur vanligt blir det med säkerhetsbrott när städer blir smartare?

Krack – allt du behöver veta om sårbarheten som upptäcktes i WPA2

 • 24 Solutions AB
 • Hammarby Kaj 18, 3tr.
 • 120 30 Stockholm
 • +46 (0)8 535 24 100
 • info@24solutions.com