Säkerhetsblogg

Betalning i realtid inom Europa

Det finns många åsikter och tankar kring konceptet ’’det kontantlösa samhället’’. Vissa tror att samhällen kommer att bli kontantlösa, medan andra anser att det är ytterst osäkert om ett sådant samhälle någonsin kommer att existera, och att drömmen om det kontantlösa samhället bara är en obehaglig illusion. Trots detta pågår ett hektiskt race med att vara den som kan utropa sig som det första kontantlösa samhället!

Sverige har kommit långt och ’leder’ loppet i Europa. Det kan vi till stor del tacka appen Swish för, som startade som ett samarbete mellan de sex största bankerna i Sverige. Swish är en betallösning som gör det möjligt för konsumenter att göra realtidsbetalningar med hjälp av sin mobiltelefon.

Realtidsbetalningar har utan tvekan förändrat miljön för betalningar, och det har blivit mycket lättare att betala vänner och kunder, samt att betala räkningar och föra över pengar. Realtidsbetalningar är kanske det mest konkreta svaret på konsumenternas växande efterfrågan av snabbare betalningssystem.

Men frågan kvarstår om det nya “betala nu” av elektroniska transaktioner kommer att ersätta traditionella betalningstyper som checkar, kreditkort, betalkort, och liknande?

Definitionen som ges av ERPB (European Retail Payments Board) är rätt tydlig när det gäller detta. Realtidsbetalningar beskrivs som betallösningar inom elektronisk detaljhandel som är tillgängliga dygnet runt, året runt, och transaktionen sker och godkänns i realtid där mottagaren får beloppet direkt, och en bekräftelse skickas inom några sekunder till den som initierat betalningen.

Många frågor och tanker väcks gällande hur det kommer att se ut för Europa som helhet. Även om det inte är lätt att förutspå när, eller om det kontantlösa samhället kommer att existera, så är realtidsbetalning någonting som många beslutsorgan och banker har börjat överväga att införa. EPC (European Payments Council) har lagt mycket tid på att hantera ämnet, inte minst eftersom det inte finns något europeiskt samarbete som gör det möjligt att direktbetala med euro inom SEPA, Single Euro Payments Area. Men, det sägs att ett SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) ska publiceras så snart som november 2016. Förutsatt att den kommer ut nu kommer berörda parter att ha fram till november 2017 på sig att anamma.

Vi kommer troligtvis att borra ner oss i de tekniska detaljerna i framtida inlägg, men nedan ser ni de viktigaste inslagen i det föreslagna systemet:

  • Är designat för transaktioner i valutan Euro (betalningskonton hos Payment Service Providers (PSP) behöver inte vara i euro)
  • Kommer att vara frivilligt vilket innebär att PSP verksamma inom SEPA inte är skyldiga att följa förordningen
  • Realtidsbetalningar blir det närmaste vi har till ett substitut till kontanter: överföringen av pengarna sker i realtid och måste vara tillgängligt dygnet runt, året runt.
  • Transaktionen ska ha en maximal varaktighet på 10 sekunder. Bankerna har en skyldighet att garantera att en betalning utförs inom 10 sekunder. Vid exceptionella omständigheter kan det finnas undantag.
  • En initial högsta beloppsgräns ligger på 15 000 euro.

Vi är alla ivriga att läsa mer om detta när SCT Inst. publiceras.

Det ska även bli intressant att se hur varumärken kommer att svara på detta paradigmskifte inom betalningsbranschen som skulle kunna leda till att hela marknaden går mot kortlösa betalningar. Frågan är: är PCI DSS dömd till ett kort liv eller till ett nytt liv men i en annan form och kapacitet?

  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com