Säkerhetsblogg

Hur ditt företag kan förbättra ert skydd mot IT-attacker

Vilka steg kan företag ta för att förbättra skydd mot IT-attacker?

Innan man ska börja tänka på vilka säkerhetslösningar man behöver bör man utvärdera och definiera vad IT-säkerhet egentligen betyder för er och vad ni förväntar er av lösningarna. Har ni känslig information som behöver skyddas? Är hög tillgänglighet er högsta prioritet? Definiera era viktigaste tillgångar och vad det är som behöver skyddas. Är det er hemsida eller applikation? Ni kanske hanterar känslig information som kreditkortuppgifter eller personuppgifter.

När man väl har identifierat vad det är man vill skydda så kan man börja tänka på hur de ska skyddas. Det kanske behövs vissa skyddsmekanismer, eller så kan det vara så att hela IT-infrastrukturen ska ha hög säkerhet. För företag som hanterar kreditkortuppgifter och behöver efterleva säkerhetsstandarden PCI DSS kan det exempelvis underlätta att använda sig av en leverantör med en PCI DSS-certifierad plattform.

När det kommer till skydd mot IT-attacker kan man dela in skyddsåtgärder i tre delar, försvar, upptäcka och reaktion (Defense, detection och response).

Förbättra ditt försvar mot IT-attacker

Det finns ett antal saker företag kan göra för att förbättra sitt försvar mot cyberattacker.

Patcha system regelbundet – Håll era system uppdaterade och patcha dem regelbundet. Då minimerar ni er exponering till olika sårbarheter.

Utbilda personal – Det är viktigt att engagera hela verksamheten när det kommer till skydd mot IT-attacker. Utbilda er personal regelbundet om olika typer av IT-attacker, som social engineering-attacker och nätfiske, och hur den mänskliga faktorn spelar roll.

Ha ett bra skydd mot Malware – Skydd mot malware kan exempelvis blockera mejl innehållande virus och förhindra malware från att laddas ner från internet.

DDoS-skydd – En populär typ av attack för hackare är DDoS-attacker. DDoS står för Distributed-Denial-of-Service och är överbelastningsattacker, där målet är att överbelasta dina system och orsaka avbrott. Ett DDoS-skydd möjliggör för tidig upptäckt av attacker och minimerar påverkan på tjänster.

Upptäck och motverka IT-attacker

Det är svårt att helt förhindra IT-attacker från att ske, men det finns tekniska lösningar man kan implementera för att upptäcka och motverka attacker.

Web application firewall för att skydda din applikation – En WAF (Web application firewall) är en brandvägg som skyddar nätverkstrafik på applikationsnivå. Den granskar och filtrerar trafik till webbapplikationer. En av fördelarna med WAF är att den har en snabb reaktionstid mot hot och attacker. Den kan snabbt lära sig hur legitim trafik ser ut, och kan detektera ovanliga trafikmönster och blockera den trafiken. En WAF kan upptäcka och skydda mot attacktyper som cross-site scripting och SQL-injection.

Använd logghantering för att identifiera attacker – Vid misstanke om en incident kan logghantering användas för att bevisa ifall att en attack har skett eller ej, och kan ge detaljer om hur en sådan attack har skett. Logghantering säkrar spårbarhet, och tillåter dig kontrollera och övervaka vilka som har tillgång till dina system. Du kan då få svar på frågor som när, vem, hur, var – värdefulla frågor vid misstanke om en IT-attack.

Reaktion – skyddsåtgärder för att minimera påverkan av IT-attacker

Om ens mardrömmar nu besannas och ens företag råkar ut för en IT-attack så gäller det ha skyddsåtgärder på plats för att minimera skadorna.

Använd backup-tjänster – för att skydda företag mot datorförlust är säkerhetskopiering och backup-tjänster viktigt. Då skapas en kopia av din IT-miljö, och vid ett driftstopp kan man snabbt få upp funktioner och systemdata, och återställa förlorad data. Säkerhetskopior bör lagras på en annan plats än det data som ska skyddas, så att man undviker att själva säkerhetskopian också går förlorad.

Kontinuerlig utvärdering och test av säkerhet – Som ett extratips vill vi betona hur viktigt det är att kontinuerligt testa de skydds- och säkerhetsåtgärder som finns på plats. Då kan man säkerställa hög säkerhet, och upptäcka och åtgärda sårbarheter. Det finns ett antal sätt man kan göra det på. En sårbarhetsskanning skannar interna och externa IP adresser och identifierar potentiella säkerhetshål. Penetrationstest kan man beskriva som simulerade cyberattacker där säkerhetsexperter testar hur djupt de kan ta sig in i dina system. Du kan då få reda på sårbarheter och svagheter och åtgärda dem.

 

Fördjupa dig ännu mer:

Vilka företag har nytta av att använda WAF?

Vad är en HSM och hur funkar det?

  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com