Säkerhetsblogg

Kan GDPR ge företag en konkurrensfördel?

EU moln gdpr ger konkurrensfördelDet senaste året (och lite till) har GDPR legat högt upp på dagordningen, med all rätta. Förordningen, som kommer att tillämpas i svensk lag den 25 maj 2018, innebär ett paradigmskifte i bilden av individens integritet och behandlingen av personuppgifter. Det har också varit mycket fokus på de höga sanktionsavgifterna och det omfattande arbete många företag har framför sig för att följa GDPR. För oss som jobbar med GDPR har det blivit tydligt att vissa företag har omfamnat förordningen – medan andra inte har gjort det. Till företag som befinner sig i anpassningsprocessen kan vi klargöra en sak – fördelarna kommer att väga upp kostnaderna. Faktum är att efterlevnad av GDPR och andra säkerhetsstandarder faktiskt kan vara fördelaktigt för företag.

Mycket har hänt sedan -95

Om man ska vara helt ärlig så är det på tiden vi fick en uppdaterad förordning om dataskydd. Det tidigare EU-direktivet, Dataskyddsdirektivet, är från 1995. Detta var innan vi hade saker som sociala medier, big data, cookies och individanpassad marknadsföring. Därför är det klart att lagen måste uppdateras och korrekt spegla utvecklingen av samhället och teknologi.

(Nästan) alla omfattas

Även om GDPR är relaterad till EU-medborgares rättigheter har förordningen en global påverkan då organisationer både i och utanför EU kommer att behöva följa den. GDPR bör fungera som en påminnelse till företag att personliga uppgifter är någonting som lånas ut av individer, och det borde vara en självklarhet att dessa data ska behandlas försiktigt och varsamt.

En möjlighet att rensa och utvärdera

Förordningen ger företag möjlighet att granska och utvärdera sin verksamhet – hur behandlar vi personuppgifter? Hur transparanta är vi?

Företag bör också fokusera på att effektivisera processer, till exempel när det kommer till att hitta och ta bort data på begäran. Eftersom GDPR även kräver dataminimering ger det företag möjlighet att förbättra datalagringsstrategier och minska sin lagring. Detta kommer att leda till effektivare organisationer.

Ett bevis på säkerhetstänk som kunder kommer att uppskatta

Efterlevnad av säkerhetsstandarder som GDPR visar att det finns ett säkerhetstänk i din organisation. Detta kan ge dig en fördel gentemot konkurrenter då det visar kunder att du tar personuppgiftsrättigheter på allvar, och att du kan säkerställa att deras data lagras och behandlas på ett säkert sätt.

 

Mer om GDPR:

GDPR-film del 1 – skillnaderna mellan GDPR och PuL

Frågor och svar om GDPR

 

  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com