Säkerhetsblogg

Blockchain och dess innovativa användningsområden

Blockchain, eller blockkedja, har beskrivits som en teknologi som kan revolutionera världsekonomin och andra samhällsfunktioner. Vi har tidigare skrivit om blockchain och hur det kan användas med smarta kontrakt, och hur GDPR kan komma att påverka blockchain. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom några av de innovativa områdena där blockchain kan komma att fylla en viktig funktion.

Blockchain är en databas som gör det möjligt för olika parter, exempelvis leverantörer och konsumenter att kopplas samman direkt, dvs. utan användningen av en tredje part. Det är ett distribuerat och transparent peer-to-peer-system för transaktioner som använder kryptografi för att hålla dessa transaktioner och dataflöden säkra.

Blockchain och miljön

I sin globala riskrapport listade World Economic Forum de 5 största riskerna i världen och majoriteten av dessa var miljörelaterade.

blockchain lista över största risker för miljö

Blockchain kan hjälpa miljön på flera olika sätt, främst genom ökad transparens. Den kan t ex förbättra spårbarhet och certifieringsprocesser av varor genom att spåra en produkt från produktion till konsumtion. Blockchain har redan använts för att bekämpa illegalt fiske och brott mot mänskliga rättigheter i tonfiskindustrin i Stillahavsområdet. Där kan man numera få reda på när, var och hur fisken fångades genom att enkelt skanna tonfiskförpackningen.

Blockchain kan också användas för att räkna ut koldioxidavtryck som skulle bidra till implementeringen av mer korrekta energi- och koldioxidskattenivåer som i sin tur kan leda till att konsumenter kan göra miljövänligare val.

Cybersäkerhet

Cyberbrott har många gånger beskrivits som det största hotet mot företag, och vissa har pekat på blockchain som ett sätt att bekämpa hackerattacker. Med sin distribuerade natur tar blockchain bort risken för single point of failure, och ger end-to-end-integritet och kryptering. På så vis blir det traditionella sätt att hacka, till exempel via en enda attackpunkt och genom att stjäla lösenord, svårare.

Val och folkomröstningar

Under de senaste åren har misstänkta fall av val-manipulation och fusk uppmärksammats i medier världen över. Att använda blockchain i val där du kan rösta, övervaka och räkna röster skulle kunna minska risken för valfusk. Blockchain skulle hantera varje röst som en transaktion vars transparens och försäkran om att val inte manipuleras är något som skulle gynna alla.

 

Här kan du läsa mer om Blockchain:

Blockchain och GDPR – utmaningar och möjligheter

Smarta kontrakt och Blockchain

  • 24 Solutions AB
  • Hammarby Kaj 18, 3tr.
  • 120 30 Stockholm
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com