News

Interview: Senior IT specialists at 24 Solutions

Under slutet av 2011 och början av 2012 har 24 Solutions rekryterat ny senior kompetens till företaget. 24 Solutions ambition är att alltid ligga i framkant vad gäller nya tekniker och att säkerställa en så bred och djup kunskap som möjlighet inom såväl konsultation, managed services och utveckling; något som väcker intresse bland IT-specialister med många års erfarenhet. Lars Hagrot, Magnus Andersson och Pelle Andersson är tre av företagets nyrekryterade specialister.

Lars Hagrot har många års erfarenhet inom systemutveckling. De senaste 14 åren med fokus på olika webb- och integrationslösningar baserade på javaplattformen. Han har tidigare arbetat med C och C++, varit anställd som Unix-specialist samt arbetat mycket med Sybase, Oracle, MSSQL och MySQl.

– År 1991 skrev jag en bok om C++. Det var den första som kom ut på svenska, berättar Lars Hagrot.

Lars Hagrot är specialist på att ta fram kundanpassade portlösningar till företag. Varför ska företag idag jobba med portallösningar?

– Med hjälp av en portallösning samlar man olika funktioner och ger dessa ett gemensamt gränssnitt. Ofta är de bakomliggande systemen gjorda på olika sätt och med olika teknologi men användaren upplever att dessa tillsammans bildar ETT system. Portalen tillför bla olika säkerhetsmekanismer som resulterar i att användaren får tillgång till de funktioner som matchar användarens roll. Systemet blir därigenom både säkert och användbart.

Lars specialiserar sig även på CMS-lösningar:

– Genom en CMS-lösning får olika kategorier av användare möjlighet att publicera text, bilder och annan media på ett enhetligt sätt utan att behöva kunna html. Ofta finns stöd för arbetsflöden där vissa medarbetare är skribenter och andra godkänner före publicering osv. Det optimala är om man hittar en produkt som kombinerar det bästa från både CMS och Portalkonceptet. Då får man ett system där man sömlöst kombinerar information och funktion.

Varför har du valt att jobba på 24 Solutions?

– Jag känner att det finns en hög kompetens inom andra områden än det jag själv fokuserat på. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med kompetenta medarbetare som jag säkert har mycket att lära av. Samtidigt känner jag att höga förväntningar på vad jag själv ska tillföra vilket både är smickrande och en utmaning.

Magnus Andersson är en av 24 Solutions mest erfarna systemspecialister med fokus på storage, backup och arkivering. Med 14 års erfarenhet inom IT-branschen är han idag certifierad på Dell / Compellent, Backup Exec och Symantec Enterprise Vault, där han även är godkänd utbildare på Symantecs produkt.

När det kommer till backup-lösningar har Symantec nyligen släppt en ny version, Backup Exec 2012:

–  I och med den nya versionen, Backup Exec 2012, förändras hela strukturen kring hur man hanterar sina backup-jobb. Just nu erbjuder vi på 24 Solutions en hälsokontroll där vi på plats hos kunden gemensamt kan se om en uppgradering är något som kunden skulle tjäna på; administrationsmässigt omgående och även kostnadsmässigt på längre sikt. Vi säkerställer att den backupmiljö man har idag fungerar med den befintliga infrastrukturen så att affärsdata alltid skyddas. Det vi erbjuder är en överblick och rapport med förslag på förbättringar på den befintliga backupmiljön.

Varför är det viktigt för ett företag att ta backup?

– Hos många företag lagras affärsdata lokalt, så kallad primär lagring, vilket innebär att det finns en risk att data kan gå förlorad, antingen pga. handhavandefel från användaren eller systemadministratör, eller pga. fel i produkten. Affärsdata är i många fall värt väldigt mycket pengar för företaget i fråga. Med någon form av backuplösning som passar kundens behov ser man därför till att data även lagras på en sekundär lagringsenhet så att ingenting går förlorat. Backup Exec 2012 är en produkt som passar väldigt många kunders behov då den är riktad mot det vanligaste operativsystemet, Windows, det är lätt att administrera och det har bra funktioner för att säkra applikationer som Exchange, SharePoint, MS-SQL och virtuella miljöer.

Hur ser 24 Solutions på framtiden och vad det innebär för backup?

– Datamängderna kommer öka enormt under de kommande tre åren. Jag tror att många kunder skulle behöva titta på var de står om tre år, och att se till att de redan nu börjar anpassa sin lagringslösning efter detta. Jag känner att 24 Solutions har rätt fokus. I min tjänst, där jag får specialisera mig på områden som infrastruktur och lagring, var det just detta framtidsfokus som fick mig att söka hit.

Pelle Andersson är en av de mest seniora Windowsteknikerna på 24 Solutions. Sedan barnsben har han drivits av en teknisk nyfikenhet, och han har idag över 15 år bakom sig som specialist på Windows och Microsoft produkter. Hans styrka ligger i en bred och djup kompetens.

– I dagsläget jobbar jag i ett flertal olika projekt. Bland annat ett deploymentprojekt för att förenkla klienthanteringen hos våra klientdriftskunder. Styrkan med att jobba med 24 Solutions är variationen i arbetsuppgifter och uppdrag. Det är jättekul att ha olika saker att göra och flera områden att fördjupa sig i.

Vad är fördelarna med att jobba med Windows och Microsoft produkter för företag idag?

– Windows och Microsoft har ett brett produktutbud. De är lätta att anpassa efter specifika behov. Sen kommer alltid uppdateringar som håller det rätt i tiden.

Varför bör ett företag välja 24 Solutions som leverantör av sina MS-tjänster?

– Vi är väldigt måna om att alltid ta in de senaste tjänsterna på marknaden, där vi dessutom utvärderar nya lösningar och ser mer mot att sälja våra tjänster som funktion. Fördelen med Managed Service-tjänster är att ett företag kan lägga allt fokus på sin affärsverksamhet, samtidigt som vi tar hand om all IT. Något som blir både tids- och kostnadseffektivt i längden.

  • 24 Solutions AB
  • Smedjegatan 2C
  • SE-13154 Nacka, Sweden
  • +46 (0)8 535 24 100
  • info@24solutions.com